Stěhoval

Hledám varianty 'stěhoval' [ stěhují (1) stěhuje (1) stěhovat (3) stěhoval (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 5:17...omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Dan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých...
1. Samuel 5:10...do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým...
2. Samuel 7:6... dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu...
2. Samuel 7:7...ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem...
1. Letopisů 17:6...stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem...
Přísloví 21:9...je klikatá, povaha čistých je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou...
Přísloví 25:24...liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou...
Izaiáš 38:12... je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když...
Jeremiáš 8:7... rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil....

Slova obsahující stěhoval: nastěhovali (1) nenastěhoval (2) odstěhovala (1) odstěhovali (1) přestěhoval (3) přestěhovala (1) přestěhovali (2) přistěhoval (5) přistěhovalce (16) přistěhovalcem (7) přistěhovalci (23) přistěhovalcích (1) přistěhovalců (7) přistěhovalcům (4) přistěhovalec (24) stěhoval (4) vystěhoval (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |