Sténání

Hledám varianty 'sténání' [ sténáním (1) sténání (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 3:24...stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho...
Job 23:2...plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes  sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu...
Job 24:12...olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lisSténání umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají...
Žalmy 22:2...tak daleko od záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani...
Žalmy 31:11...útroby! Můj život stravuje trápení, léta samé sténání, síla slábne strádáním, údy ochably. Všem...
Žalmy 55:3... popřej mi sluchu a odpověz! Zmítám se v nářkusténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí...
Pláč 1:21...vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší  sténání, nikdo ale netěší. Všichni nepřátelé slyší o...
Pláč 1:22...mi učinil za všechny nevěry. Je příliš mého sténání, srdce mi puká bolestí! Ach, jak Hospodin hněvem...
Ezechiel 24:17...ani plakat, neukápne ti ani slza. Jen tiché sténání - nekonej žádné smuteční obřady. Hlavu si pokrývej...
Ezechiel 26:15...celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádusténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni...

Slova obsahující sténání: sténání (9) sténáním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |