Sténá

Hledám varianty 'sténá' [ sténat (4) sténáš (1) sténáme (3) sténám (2) sténali (1) sténají (3) sténá (5) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 2:23...zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich...
Žalmy 38:9...nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé touze,...
Žalmy 55:18... záchrana. Večer i ráno, také v poledne úpímsténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj ...
Izaiáš 26:17...modlitby. Jako těhotná, když porodit, trpísténá bolestí, tak jsme na tom před tebou byli my, tak jsme...
Izaiáš 42:14... držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodusténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i pahorky,...
Jeremiáš 22:23...Libanonu, v hnízdečku mezi cedrovím; budeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet...
Jeremiáš 30:15...tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit. To ...
Jeremiáš 51:52...zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby...
Pláč 1:4...na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají smutek - Sionu je tak hořce! Jeho...
Pláč 1:8...teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína...
Pláč 1:11..."Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby...
Ezechiel 9:4...mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě...
Ezechiel 30:24...faraonovy paže zpřerážím, takže před ním bude sténat, jako sténají ranění. Paže babylonského krále...
Joel 1:20...Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelemSténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce;...
Římanům 8:22...přece, že všechno stvoření dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří...
Římanům 8:23...okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest...
2. Korintským 5:2...rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanusténáme touhou ocitnout se v našem nebeském příbytku -...
2. Korintským 5:4... nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanusténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení,...

Slova obsahující sténá: sténá (5) sténám (2) sténáme (3) sténání (9) sténáním (1) sténáš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |