Stálou

Hledám varianty 'stálou' [ stálou (3) stálém (1) stálé (20) stálá (2) ]. Nalezeno 26 veršù.
Exodus 28:29...na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích...
Exodus 29:42...Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu...
Leviticus 6:13...tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Bude...
Numeri 28:3...každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého...
Numeri 28:6...zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná...
Numeri 28:10...To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu." "Při začátcích...
Numeri 28:15...obět při novoluní každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je obětován také...
Numeri 28:23...kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý...
Numeri 28:24...příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte...
Numeri 28:31...vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k náleží;...
Numeri 29:6...zápalné oběti s její moučnou obětí, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě patřičných...
Numeri 29:11...(kromě oběti za hřích při obřadu smíření, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě jejich...
Numeri 29:16... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)....
Numeri 29:19... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejich úliteb)....
Numeri 29:22... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)....
Numeri 29:25... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý...
Numeri 29:28... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)....
Numeri 29:31... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejích úliteb)....
Numeri 29:34... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)....
Numeri 29:38... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Tyto...
Ezdráš 3:5...den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech...
Job 33:19...ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protiví a ztratí...
Žalmy 73:12...něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v...
Izaiáš 51:13...rozestřel a položil základy země. Denně žiješstálé hrůze před hněvem utiskovatele, který se chystá k...
Ezechiel 46:14...na zalití mouky. Tato moučná oběť Hospodinu je stálé a věčné ustanovení. Ráno co ráno budou přinášet...
Ezechiel 46:15...budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin: "Když...

Slova obsahující stálou: neustálou (1) stálou (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |