Stáhli

Hledám varianty 'stáhli' [ stáhnou (1) stáhneš (1) stáhne (3) stáhli (6) stáhl (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 49:33...A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synůmstáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen...
Leviticus 1:6...do Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi,...
Soudců 20:14...ale své izraelské bratry nemínili poslechnoutStáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům...
2. Samuel 10:14...utekli, dali se i oni na útěk před Abišajemstáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a...
2. Samuel 17:13... a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí...
1. Královská 15:21...se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámustáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém...
2. Královská 19:8...komoří doslechl, že asyrský král opustil LachišStáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom...
1. Letopisů 19:15...i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajemstáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma....
2. Letopisů 12:5...i judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil...
Job 40:25...kroužek do nozder? Vytáhneš leviatana udicístáhneš mu jazyk provazy? Provlečeš mu smyčku nozdrami,...
Žalmy 56:10...- ty sám víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den....
Izaiáš 37:8...komoří doslechl, že asyrský král opustil LachišStáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom...
Jeremiáš 37:5...nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalémstáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo...
Daniel 11:9...se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území. Synové severního krále...
Skutky 27:17...vlečný člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak stáhli loď lany, aby ji zpevnili. Ze strachu, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |