Stářím

Hledám varianty 'stářím' [ stářím (2) stáří (16) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 15:15...svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost...
Genesis 18:12...) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!"...
Genesis 21:2...Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila...
Genesis 21:7...děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy...
Genesis 24:36...a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co ....
Genesis 37:3...své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho...
Genesis 44:20...otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a...
Genesis 48:10...jim požehnám." (Izraelovy oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je...
Numeri 3:15...otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova...
Numeri 18:16...rovněž tak prvorozené z nečistých zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je...
Soudců 8:32...Abimelech. Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské...
Růt 4:15... v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující...
1. Samuel 2:31...otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli...
1. Samuel 2:32...mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči...
1. Královská 14:4...k Achiášovu domu. Achiáš neviděl, oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází...
Žalmy 92:15...našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou...
Izaiáš 46:4... vy, které od narození nosím v náručí: do stáří, do šedin sám, to vás podpořím; jsem vás...
Lukáš 1:36... o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |