Srpu

Hledám varianty 'srpu' [ srpy (4) srpů (1) srpu (1) srp (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 23:26... ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta...
1. Samuel 13:20...nechat brousit radlice, motyky, sekerysrpy. Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu...
Izaiáš 2:4... Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se...
Jeremiáš 50:16...Vyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem,...
Joel 4:10...vojáci! Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch řekne: "Jsem udatný!" Rychle sem,...
Joel 4:13... abych soudil všechny národy v okolí. Uchopte srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis je plný, káď...
Micheáš 4:3... Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se...
Marek 4:29...v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme...
Zjevení 14:14... Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na...
Zjevení 14:15...hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země...
Zjevení 14:16...Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi,...
Zjevení 14:17...nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad...
Zjevení 14:18...a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země,...
Zjevení 14:19...její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |