Srovnám

Hledám varianty 'srovnám' [ srovnáno (1) srovnám (2) srovnají (1) srovná (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Přísloví 11:5...ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu....
Izaiáš 32:19...starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém...
Izaiáš 45:2...a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdusrovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím...
Ezechiel 13:14... Zbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se zemí, se obnaží její základy. Spadne a vy...
Lukáš 19:44...valem a oblehnou . Sevřou ze všech stransrovnají se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |