Sršně

Hledám varianty 'sršně' [ sršně (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 23:28...před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce...
Deuteronomium 7:20...se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na pošlesršně, dokud nezahyne i poslední z těch, kdo se před tebou...
Jozue 24:12...jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |