Sráženi

Hledám varianty 'sráženi' [ srážíte (1) srážíš (2) sráží (3) sráženi (2) srážely (1) sráželi (1) srážel (1) srážejí (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 22:40...Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi...
2. Letopisů 28:23...obětovat, pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní...
Job 24:4...a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak...
Job 36:27...kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť srážely, aby se pak z mraků proudem valily a skrápěly...
Žalmy 18:40...Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi...
Přísloví 21:12...se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání...
Izaiáš 14:12...Poražen jsi byl na zem - ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se k...
Izaiáš 26:5...město boří; boří je k zemi, do prachu je sráží. Bude zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky...
Jeremiáš 46:15...Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstátsráží je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes...
Amos 5:7...obracíte právo v pelyněk a spravedlnost k zemi srážíte. Ten, který stvořil Plejády a Orion, který obrací...
2. Korintským 4:9...býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle...
2. Korintským 12:7...mi dán do těla osten, satanův posel, který  sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |