Sprostým

Hledám varianty 'sprostým' [ sprostými (1) sprostým (1) sprostý (1) sprosté (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Ezechiel 21:30... a tak budete mocí zajati. Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým...
Ezechiel 21:34...vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel jejich den, čas...
Lukáš 22:65..."Prorokuj, kdo udeřil?" Přitom ho zasypávali sprostými nadávkami. Jakmile se rozednilo, sešli se starší...
Koloským 3:8...ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážkysprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým...

Slova obsahující sprostým: sprostým (1) sprostými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |