Správě

Hledám varianty 'správě' [ správy (1) správu (4) správou (2) správě (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 39:6... a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své...
1. Letopisů 26:30...- 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo...
1. Letopisů 27:31...Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý...
1. Letopisů 29:8... věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského. Lid se z jejich ochoty radoval...
2. Letopisů 8:15...příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno,...
2. Letopisů 32:6...vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě na...
Daniel 2:49...babylonských mudrců. Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha, Mešacha a...
Daniel 3:12... Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon - Šadrach, Mešach a Abednego - a...
Marek 13:34...odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |