Sporu

Hledám varianty 'sporu' [ spory (4) sporům (2) sporu (8) sporem (1) spor (13) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 22:8...věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten...
Deuteronomium 17:8...co bys nedovedl rozsoudit. půjde o vražduspor či napadení, v těchto sporných případech vstaň a vydej...
Deuteronomium 19:17...svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce...
Deuteronomium 25:1... abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci ...
2. Samuel 15:4...!" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A...
2. Letopisů 19:10...Hospodinu, věrně a s upřímným srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst,...
Job 31:13...právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu...
Přísloví 13:10...vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se...
Přísloví 15:18...Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnit. Cesta lenocha trním zarůstá, stezka...
Přísloví 17:14...hádky je protržení hráze - raději přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí...
Přísloví 18:17... i před velikány jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří....
Přísloví 20:3...svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na...
Přísloví 25:8...na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k...
Přísloví 25:9...počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedlSpor se svým bližním když vyřizuješ, neodhaluj cizí...
Přísloví 26:17... Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho netýká. Jako šílenec, jenž rozsévá smrt...
Izaiáš 34:8... Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda...
Ezechiel 44:24...rozdíl mezi čistým a nečistým. Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle mých předpisů. Budou...
Ozeáš 10:4...řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich spory bují jako pelyněk na poli zoraném. Strachovat se...
Micheáš 7:9...jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud se mého sporu neujme a neobhájí . Vyvede znovu na světlo a...
Lukáš 22:24...že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl:...
Jan 3:25...mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k Janovi a řekli mu:...
Skutky 15:2..." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a...
Skutky 15:39...a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a...
Skutky 25:19...obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen spor o nějakých otázkách toho jejich náboženství a o...
1. Korintským 6:1..." Jak se někdo z vás odvažuje, když s někým spor, soudit se před nespravedlivými, a ne před svatými?...
2. Timoteus 2:23...vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův...
Titus 3:9...hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné....
Židům 6:16...přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat...

Slova obsahující sporu: bezesporu (1) sporu (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |