Spolykali

Hledám varianty 'spolykali' [ spolykat (1) spolykali (3) spolykala (1) spolykal (2) spolykají (2) spolyká (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 7:12...se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin...
Numeri 24:8... silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil...
Job 20:15...pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed. Vše, co spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z břicha...
Job 20:26...nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj domaspolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti...
Job 22:20... jejich jmění je to tam, jejich bohatství oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti vzejde...
Žalmy 124:3... když nás lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody...
Přísloví 30:14...s meči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě. Pijavice...
Přísloví 30:17...k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou očispolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas,...
Izaiáš 31:8... ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká...
Jeremiáš 10:25...se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho domovinu zničili! Slovo...
Ezechiel 35:12...horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně,...
Ozeáš 8:7...budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodíspolykají to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |