Spolku

Hledám varianty 'spolku' [ spolku (3) spolek (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 49:6... Do jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém...
Job 15:34...nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj květSpolek bezbožných je neplodný, stany úplatkářů pohltí...
Job 34:8...podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká:...
Žalmy 1:1... jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí -...
Žalmy 26:5...mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytcispolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím....
2. Korintským 6:14...vy. Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |