Spolkl

Hledám varianty 'spolkl' [ spolkne (2) spolkly (1) spolkla (1) spolkl (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Job 5:5...obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed trní ji uchvátí, jeho...
Izaiáš 33:4...se rozprchnou. Jejich kořist zmizí, jako by ji spolkly housenky, lidé se na ni vyrojí jako kobylky....
Joel 1:19...zmožená. Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř,...
Joel 1:20... protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře...
Jonáš 2:1...se mu sliby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil...
Nahum 2:14... "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů...

Slova obsahující spolkl: spolkl (2) spolkla (1) spolkly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |