Spolehlivě

Hledám varianty 'spolehlivě' [ spolehlivě ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 9:24...Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému...
1. Letopisů 28:7... Jeho království upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |