Společenství

Hledám varianty 'společenství' [ společenství (10) ]. Nalezeno 9 veršù.
Skutky 2:42...tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny...
1. Korintským 1:9...co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!...
1. Korintským 10:16...požehnání, za který děkujeme - není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme - není to...
1. Korintským 10:18...Izraele: copak ti, kdo jedí z obětí, nesdílejí společenství oltáře? Co se tu snažím říci? Že maso...
2. Korintským 13:14...svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láskaspolečenství Ducha svatého s vámi všemi. Pavel, apoštol...
Filipským 2:1...nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi...
1. Jan 1:3...slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem...
1. Jan 1:6...a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v...
1. Jan 1:7...však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |