Spolčil

Hledám varianty 'spolčil' [ spolčili (4) spolčil (4) spolčete (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 14:3... a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let...
2. Letopisů 20:35... Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s izraelským králem Achaziášem, což byl velmi...
2. Letopisů 20:36...králem Achaziášem, což byl velmi špatný činSpolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty...
2. Letopisů 20:37...Marešy, pak Jošafatovi prorokoval: "Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě...
Žalmy 48:5... že je jim pevností! Králové totiž, když se spolčili, společně k městu přitáhli. Když na pohlédli,...
Žalmy 83:9... Filištíni spolu s Týrskými, dokonce Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla...
Izaiáš 7:2... Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo srdce i srdce jeho lidu se...
Izaiáš 8:9...od obzoru k obzoru." Bůh je s námi - ImmanuelSpolčete se, národy, a děste se, všechny daleké země,...
Skutky 23:12...i v Římě." Když se rozednilo, někteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud...

Slova obsahující spolčil: spolčil (4) spolčili (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |