Spokojeni

Hledám varianty 'spokojeni' [ spokojte (1) spokojeni (2) spokojen (7) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 25:8...žil 175 let. V utěšeném věku, stárspokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stárspokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl...
2. Samuel 19:7...žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám...
Job 21:23...nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a kosti morkem nasáklé...
Píseň 8:10...prsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici...
Lukáš 3:14...nezastrašujte ani nevydírejte," odpověděl jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a...
Filipským 4:11...naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho...
1. Timoteus 6:8... Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti...
2. Timoteus 2:4...záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li...
Židům 13:5...čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |