Spojuje

Hledám varianty 'spojuje' [ spojujete (1) spojuje (3) spojovaly (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 7:28... Byl proveden takto: Sestával z postranic, které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů,...
Izaiáš 5:8...- úpění! Běda vám, kdo skupujete dům za domemspojujete pole s polem, takže nezbývá místo pro jiné -...
1. Korintským 6:16...údy nevěstky? To nikdy! Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká:...
1. Korintským 6:17...říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před...
Efeským 2:21...kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy...

Slova obsahující spojuje: spojuje (3) spojujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |