Spojence

Hledám varianty 'spojence' [ spojenec (2) spojenče (1) spojenců (2) spojencích (1) spojenci (8) spojence (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 14:13... příbuzného Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat,...
1. Královská 5:26... Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce...
1. Královská 20:16...ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanů....
1. Královská 20:32...ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle...
1. Královská 20:33...ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k...
1. Letopisů 5:20...jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000...
Jeremiáš 13:21... ti určí za vládce ty, jež sis pěstovala jako spojence? Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodí?...
Jeremiáš 47:4...budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty...
Ezechiel 23:24...tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézami, štíty a přilbami,...
Ezechiel 30:8...jsem Hospodin, v Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na...
Ezechiel 31:17...do podsvětí k mečem pobitým, stejně jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi národy. Který strom v...
Ezechiel 32:21...všemi jeho hordami. Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole!...
Abdiáš 1:7...vyplení! Jak vyloupí jeho poklady! Všichni tví spojenci poženou k hranicím; ti, s kterými žiješ v...
Nahum 3:9...Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí...
Filipským 4:3...smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |