Spikli

Hledám varianty 'spikli' [ spikli (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 22:8...tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn spřáhne s...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl chléb...
2. Královská 12:21... píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na...
2. Královská 21:23...cest. Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale...
2. Letopisů 24:21... a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:25...zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli, protože prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho...
2. Letopisů 33:24...ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho v jeho vlastním domě. Lid země ale...
Nehemiáš 4:2...je to rozhněvalo. Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají...
Jeremiáš 11:9..."Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli. Vrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří...
Ozeáš 7:15...je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k Nejvyššímu, jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |