Spiklenci

Hledám varianty 'spiklenci' [ spiklenců (1) spiklenci (2) spiklence (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 15:31... David se tehdy dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine,...
2. Královská 21:24...krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě...
2. Letopisů 24:26...Městě Davidově, ale ne na královském pohřebištiSpiklenci proti němu byli Zabad, syn Amonky Šimeat, a...
2. Letopisů 33:25...ho v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě...
Skutky 23:13...nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet. Přišli k vrchním kněžím a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |