Spatřován

Hledám varianty 'spatřován' [ spatřují (1) spatřuji (2) spatřuje (3) spatřován (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 12:8...tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankáchspatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se...
Numeri 14:14...jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty...
Numeri 23:9...Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá...
Numeri 24:4... jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak...
Numeri 24:16...poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím...
Job 36:25...svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je...
Job 42:5...jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji - v prachu a popelu činím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |