Spaluje

Hledám varianty 'spaluje' [ spaluje (4) spalován (1) spalovali (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 17:31...udělali Nibchaza a Tartaka. Obyvatelé Sefarvaimu spalovali své děti v ohni sefarvaimským božstvům...
Žalmy 97:3...jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamenspaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky,...
Jeremiáš 19:5... Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi - to...
Pláč 2:3...proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí připravenou k...
Matouš 13:40...a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukolspaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka...
1. Korintským 7:9... Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli...
Jakub 3:6...jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělospaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |