Spřežení

Hledám varianty 'spřežení' [ spřežením (1) spřežení (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 6:6...k Boží truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi...
2. Samuel 8:4...vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku...
1. Královská 19:21...jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a...
2. Královská 5:9...prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozemspřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu...
2. Královská 7:14...přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na...
1. Letopisů 13:9...ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi...
1. Letopisů 18:4...vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku...
Píseň 1:9... kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko, přirovnám. Náušnice zdobí líce tvé...
Jeremiáš 51:23...drtím pastýře s ovcemi, tebou drtím oráčespřežení, tebou drtím správce i hejtmany. Před vašima očima...
Ezechiel 27:14...nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koněspřežení a mezky. Rhodští muži s tebou obchodují, tvými...

Slova obsahující spřežení: spřežení (9) spřežením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |