Spřáhl

Hledám varianty 'spřáhl' [ spřáhne (1) spřáhli (4) spřáhl (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 25:3...jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti...
Numeri 25:5...soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali u vchodu do...
1. Samuel 22:8...Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn spřáhne s Jišajovým synem. Nikdo nelituje. Nikdo mi...
Žalmy 106:28...že je rozpráší. Potom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinám. Boha tak popudili...
Ozeáš 4:17...teď nechat pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhl s modlami - nech ho být! Když je pití vypito,...
Skutky 4:26...marnosti? Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému.' A opravdu...
Skutky 4:27...' A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému...

Slova obsahující spřáhl: spřáhl (2) spřáhli (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |