Spřádají

Hledám varianty 'spřádají' [ spřádaly (1) spřádají (3) spřádá (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 6:5...zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin...
Exodus 35:26... Všechny ženy, které cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srst. Předáci obce přinášeli onyxové kameny a...
Žalmy 50:19...Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš, syna své matky...
Žalmy 83:4...kdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším: Pojďte...
Izaiáš 30:1...poučit. Běda vzpurným dětem! praví HospodinSpřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s...
Nahum 1:11...Ninive, vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zlespřádá plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když mají...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |