Spílej

Hledám varianty 'spílej' [ spílej (1) spílat (3) spíláš (1) spílali (1) spílal (1) spílají (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 23:7...moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojďspílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak...
Numeri 23:8...Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a...
2. Letopisů 26:19...k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v...
Žalmy 79:12...sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Panespílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy ...
Přísloví 24:24...darebáka, bude proklínán lidmi, takovému budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen...
Jan 9:28...se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci!...
Skutky 23:4...bít?!" Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsem, bratři, že je to...
1. Korintským 4:12... Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme;...

Slova obsahující spílej: nespílej (2) spílej (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |