Spárech

Hledám varianty 'spárech' [ spárů (10) spárech (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 17:37...David. "Hospodin, který vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze spárů toho Filištína...
2. Samuel 1:9...on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k...
2. Samuel 14:16...Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo chce i s mým synem vyhladit z Božího...
2. Samuel 19:10...z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a...
2. Samuel 22:1... V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David...
Žalmy 18:1...Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji ,...
Žalmy 71:4...Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine,...
Žalmy 106:10...Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani...
Jeremiáš 15:21...Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů tyranů vykoupím." Dostal jsem slovo...
Daniel 6:28...na nebi tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spárů lvích! A tak se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |