Spáleniště

Hledám varianty 'spáleniště' [ spáleniště (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 11:3...Hospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali TaberaSpáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň....
Numeri 17:2..."Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí...
Izaiáš 64:10...chválili naši otcové - teď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se...
Jeremiáš 46:19...bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutinyspáleniště, kde nikdo nebydlí. Egypt je jalovička překrásná...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |