Spálená

Hledám varianty 'spálená' [ spálení (5) spálené (3) spálená (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 19:17...po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby...
Deuteronomium 29:22...ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo...
Nehemiáš 2:17...tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, ...
Izaiáš 9:4...válečná i roucha krví zbrocená budou určenaspálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě...
Izaiáš 15:6... Z nimrimských vod zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co...
Jeremiáš 9:11...to vysvětlil? Proč je ta země zničená? Proč je spálená jako poušť, přes kterou se nedá cestovat? "Protože...
Ezechiel 15:4...se něco zavěsit? Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému...
Ezechiel 15:5...z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořeléspálené! K čemu se ještě použít? Nuže, tak praví...
Ezechiel 15:6...lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma....
Matouš 13:30...Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do obilnice.'" Pověděl...
Židům 6:8... je bezcenná a blízká prokletí - nakonec ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |