Souzeni

Hledám pøesnì 'souzeni'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: suďte (3) suď (3) souzeni (9) souzen (8) soudíte (7) soudit (65) soudíš (8) soudíme (1) soudím (4) soudili (4) soudila (1) soudil (30) soudí (26)
Izaiáš 24:22...budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, ...
Matouš 7:1...starosti. Den dost svého trápení." "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte,...
Matouš 7:2... abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte,...
Lukáš 6:37...milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni....
Římanům 2:12...zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti,...
1. Korintským 11:31... a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí...
Jakub 2:12...mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný,...
Jakub 3:1...stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo...
Zjevení 20:12...jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž...

Slova obsahující souzeni: odsouzeni (8) souzeni (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |