Souzen

Hledám pøesnì 'souzen'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: suďte (3) suď (3) souzeni (9) souzen (8) soudíte (7) soudit (65) soudíš (8) soudíme (1) soudím (4) soudili (4) soudila (1) soudil (30) soudí (26)
Žalmy 109:7...soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude souzen, je za zločince, i jeho modlitba hříchem je!...
Izaiáš 53:8... ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržensouzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž...
Jan 3:18...byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen, protože neuvěřil ve...
Skutky 24:21... co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení z mrtvých!'" Felix (který o Cestě...
Skutky 25:9...do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem,...
Skutky 26:6...jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům....
Římanům 3:7...soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží...
Zjevení 20:13...vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do...

Slova obsahující souzen: odsouzen (9) odsouzence (1) odsouzenci (1) odsouzené (2) odsouzeni (8) odsouzení (11) odsouzeníhodné (1) odsouzeným (1) rozsouzení (1) souzen (8) souzeni (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |