Sousedit

Hledám varianty 'sousedit' [ sousedit (1) sousedil (2) sousedí (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 21:11...se v Ije-abarimu na poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál a utábořili se v údolí...
2. Samuel 14:30...řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A...
1. Královská 21:1...Palác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota...
1. Královská 21:2... Udělám si z zelinářskou zahradu - vždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo jinou vinici, lepší,...
Ezechiel 45:7... Po délce bude od západní hranice po východní sousedit vždy s jedním z kmenových podílů. Toto území bude...
Ezechiel 48:1...(což je území Damašku, s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od východu na západ svůj podíl...
Skutky 18:7...bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům sousedil se synagogou. Krispus, představený synagogy, pak s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |