Sousedící

Hledám varianty 'sousedící' [ sousedící (4) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Letopisů 21:16...proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s Habešany. Vytáhli proti Judsku, pronikli...
Ezechiel 42:13... Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté. Kněží,...
Ezechiel 45:6... Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5...
Ezechiel 48:21...000 loktů k západní hranici. Obě tato území sousedící s kmenovými podíly budou patřit vládci a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |