Soupis

Hledám varianty 'soupis' [ soupisu (2) soupis (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 38:21...okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle...
Numeri 31:26...Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl...
1. Letopisů 28:19...Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné...
Ezdráš 2:2... Mispara, Bigvaje, Rechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Nehemiáš 7:5...urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm...
Nehemiáš 7:7... Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Ezechiel 13:9...věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu...

Slova obsahující soupis: soupis (5) soupisu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |