Soupeři

Hledám varianty 'soupeři' [ soupeři (1) soupeře (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 25:2...zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká,...
Žalmy 81:15... cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil....
Žalmy 89:43...jeho nepřátel, rozveselil jsi všechny jeho soupeře. Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji...

Slova obsahující soupeři: soupeři (1) soupeřit (1) soupeřivost (1) soupeřivosti (1) soupeřivostí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |