Soupeře

Hledám varianty 'soupeře' [ soupeřit (1) soupeři (1) soupeře (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 25:2...zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká,...
Žalmy 81:15... cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil....
Žalmy 89:43...jeho nepřátel, rozveselil jsi všechny jeho soupeře. Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji...
Kazatel 6:10...tom člověk je - s tím, kdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho...

Slova obsahující soupeře: soupeře (2) soupeření (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |