Soukaného

Hledám varianty 'soukaného' [ soukaného ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 26:1..." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky;...
Exodus 26:31...oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby....
Exodus 26:36...závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového...
Exodus 27:9...pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti...
Exodus 27:16...závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a...
Exodus 27:18...stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami z bronzu....
Exodus 28:6...zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní...
Exodus 28:8...zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na ...
Exodus 28:15...zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Bude čtvercový a dvojitý, na píď dlouhý a...
Exodus 36:8... pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky s...
Exodus 36:35...oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. K ...
Exodus 36:37...závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich...
Exodus 38:9... Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti...
Exodus 38:16...nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové...
Exodus 38:18...byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký...
Exodus 39:2...zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali...
Exodus 39:5...zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do...
Exodus 39:8...zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Náprsník byl čtvercový; udělali jej...
Exodus 39:24...jablka z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata,...
Exodus 39:28...kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z...
Exodus 39:29...spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |