Souhlasili

Hledám varianty 'souhlasili' [ souhlasíte (1) souhlasím (3) souhlasilo (2) souhlasili (7) souhlasil (5) souhlasí (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 23:8...země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne...
Genesis 29:28...mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal...
Genesis 42:20...Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda!...
Genesis 45:21...patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a...
Leviticus 10:19...dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím Hospodin souhlasil?" A když to Mojžíš uslyšel, souhlasil....
Leviticus 10:20...Hospodin souhlasil?" A když to Mojžíš uslyšelsouhlasil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
1. Samuel 30:24... nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako...
2. Královská 12:9... ale věnujte ho na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že od lidí nebudou vybírat stříbro a že...
1. Letopisů 13:4...dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. David tedy...
Job 34:34...rozumní mi to potvrdí i moudří slyšísouhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není...
Kazatel 9:16...si ale na toho chudáka nikdo nevzpomnělSouhlasím, že "Moudrost je lepší než síla". Moudrost...
Jeremiáš 34:10...velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu přijalisouhlasili, že propustí své otroky a otrokyně na svobodu a...
Lukáš 22:6...a dohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil...
Skutky 6:5...a službě Slova." Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a...
Skutky 24:9...o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravda. Prokurátor tedy...
Římanům 7:16...to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechcisouhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy ,...
Římanům 7:22... je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný...
1. Korintským 1:10...Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |