Soudní

Hledám varianty 'soudní' [ soudný (10) soudních (1) soudní (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 35:24... a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před...
Deuteronomium 17:9... který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí...
1. Královská 7:7...s římsou. Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu...
Job 20:28... Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátísoudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví...
Žalmy 122:5... jak je v Izraeli svědectvím. Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se...
Přísloví 11:4...upřímnost, proradné zničí jejich falešnost. V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale...
Pláč 3:36...přímo před Nejvyšším, když se křivdí lidemsoudní při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a...
Ezechiel 22:3...- Ó město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných model!...
Ezechiel 22:4...modlami, které jsi vyrobilo. Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě...
Daniel 7:10...jeho sloužících a miliardy před ním stojícíchSoudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se...
Ozeáš 5:9... jdou na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten soudný den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je...
Matouš 10:15...si z nohou i jeho prach. Amen, říkám vám, žesoudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než...
Matouš 11:22...a popelu. Říkám vám: Týru a Sidonu budesoudný den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad...
Matouš 11:24...stát dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi budesoudný den lehčeji než tobě." V době Ježíš řekl:...
Matouš 12:36...slova, které lidé řeknou, budou skládat účtysoudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými...
Skutky 18:16...věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na představeného synagogy...
1. Jan 4:17...došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěrusoudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on....

Slova obsahující soudní: soudní (6) soudních (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |