Soucitný

Hledám varianty 'soucitný' [ soucitný (17) soucitní (1) soucitné (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 34:6...kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a...
Deuteronomium 4:31... a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu;...
2. Letopisů 30:9...země. Hospodin, váš Bůh, je přece milostivýsoucitný. Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!" Poslové...
Nehemiáš 9:17...do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivýsoucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi...
Nehemiáš 9:31... neopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivýsoucitný. A tak, Bože náš, Bože veliký, mocný a hrozný,...
Žalmy 78:38...v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl....
Žalmy 86:5...svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrýsoucitný, velice miluješ ty, kdo vzývají! Moji modlitbu,...
Žalmy 86:15...před sebe! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivýsoucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý....
Žalmy 103:8...své skutky ukázal. Hospodin je milostivýsoucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále...
Žalmy 111:4...zůstane! Vykonal památné zázraky, milostivýsoucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou...
Žalmy 112:4...světlo poctivým, spravedlivý je, milostivýsoucitný! Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své...
Žalmy 116:5...je Hospodin a spravedlivý, ano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on...
Žalmy 145:8... zpívají: "Hospodin je milostivýsoucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je...
Izaiáš 49:10...neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své...
Pláč 4:10...zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poliSoucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich...
Joel 2:13... svému Bohu, vraťte se; je přece milostivýsoucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla...
Jonáš 4:2...za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivýsoucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a...
Jakub 5:11... vždyť "Hospodin je nesmírně milosrdnýsoucitný." Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani...
1. Petr 3:8...nic v cestě. Konečně, buďte všichni svornísoucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |