Souš

Hledám varianty 'souš' [ souší (1) souši (4) souš (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 1:9...pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění...
Genesis 1:10...a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl,...
Genesis 7:22... co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země...
Exodus 14:21...větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz...
Jozue 4:18...vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se z...
Nehemiáš 9:11...před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši. Jejich pronásledovatele jsi však smetl do hlubin;...
Žalmy 95:5...vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním...
Ezechiel 32:4... aby mou sítí vytáhly. Pohodím pak na souši a budeš ležet jen tak na zemi. Přivedu na tebe...
Ageus 2:6...jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořemsouší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady,...
Matouš 23:15...Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte mořesouš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho...

Slova obsahující souš: souš (5) souši (4) souší (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |