Součásti

Hledám varianty 'součásti' [ součástí (3) součásti (1) součást (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Letopisů 23:14... Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a...
2. Letopisů 20:34...ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy izraelských králů. Judský král Jošafat se v...
2. Letopisů 32:32...Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí Knihy judských a izraelských králů. Když Ezechiáš...
Ezechiel 16:61...sestry a dám ti je za dcery, i když to nebylo součástí tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš...
Efeským 3:6...pohané jsou skrze evangelium spoludědicovésoučásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |