Soli

Hledám varianty 'soli' [ sůl (12) solí (7) soli (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
Leviticus 2:13...příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl...
Numeri 18:19...tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé...
Deuteronomium 29:22...vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírousolí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na ...
Soudců 9:45...Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a posypal solí. Jakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské věži,...
2. Královská 2:20...jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do  sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil...
2. Královská 2:21...přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. ...
Ezdráš 6:9...jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenicesůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát...
Ezdráš 7:22...korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů olejesoli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho...
Job 6:6...vůl, když krmení? Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše...
Jeremiáš 48:9... rovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou...
Ezechiel 16:4...nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omytasolí jsi nebyla ošetřena ani plenkami zavinuta jsi nebyla....
Ezechiel 43:24... Položíš je před Hospodinem, kněží je posypou solí a obětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní...
Ezechiel 47:11...a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné...
Matouš 5:13...proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí?...
Marek 9:50...totiž bude solen ohněmSůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji...
Lukáš 14:34...nezřekne všeho, co , nemůže být mým učedníkemSůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se...
Koloským 4:6...čas. Vaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí, víte, jak máte mluvit s každým člověkem. O tom,...

Slova obsahující soli: chrysolit (5) chrysolitem (1) chrysolitu (1) chrysolity (1) soli (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |