Sok

Hledám varianty 'sok' [ soky (9) sokům (3) soků (2) soka (2) sok (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
2. Samuel 22:40... vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
2. Samuel 22:49... Zprostřed nepřátel vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi...
Job 16:9.... Zuřivě drásá Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si...
Žalmy 13:5...Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví...
Žalmy 18:40... vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
Žalmy 18:49...zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad  soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi...
Žalmy 38:20... trápím se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel....
Žalmy 45:6...ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo...
Žalmy 68:22...spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve...
Žalmy 68:23...kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je...
Žalmy 89:11...jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co...
Žalmy 106:10...jako po poušti! Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad...
Žalmy 138:7...soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná...
Žalmy 139:21...nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí?...
Žalmy 143:12...z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž  soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič - vždyť jsem...
Přísloví 27:6...jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá...
Izaiáš 59:18...jim odplatí, hněv pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. Na západě budou...
Pláč 1:7... jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a...

Slova obsahující sok: nevysoká (1) sok (2) soka (2) sokol (1) sokola (1) sokolů (1) sokové (1) soků (2) sokům (3) soky (9) vysoká (10) vysoké (18) vysokého (2) vysoko (17) vysokou (10) vysoký (24) vysokých (3) vysokým (2) vysokými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |