Snadno

Hledám varianty 'snadno' [ snadno ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 26:10...zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!"...
Přísloví 1:13... jako když padnou do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na naši kartu...
Přísloví 14:6...po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému je poznání snadno přístupné. Tupci se raději obloukem vyhni, z jeho...
Kazatel 7:9...lepší je trpělivý než ten, kdo se nadýmá. Nebuď snadno popudlivý k hněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupáků...
Jeremiáš 2:24...Kdokoli po v čas říje zatouží, najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se...
Abakuk 2:2...vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o...
2. Tesalonickým 2:2...k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, proroctvím, kázáním...
Židům 12:1...i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před...

Slova obsahující snadno: nesnadno (3) snadno (8) snadnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |