Snachami

Hledám varianty 'snachami' [ snaše (3) snachy (2) snachu (3) snachou (2) snachami (2) snachám (1) snacha (8) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 11:31...svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na...
Genesis 38:11... a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud...
Genesis 38:16...s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu...
Genesis 38:24..." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z...
Leviticus 18:15...jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat!...
Leviticus 20:12...krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev...
Růt 1:6...lid a dal mu chléb, připravila se s oběma svými snachami k návratu. Noemi se svými snachami odešla z místa,...
Růt 1:7...s oběma svými snachami k návratu. Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu...
Růt 1:8...do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám...
Růt 1:22...a s z moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň...
Růt 2:22... dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho...
Růt 4:15...o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak...
1. Samuel 4:19... Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit....
1. Letopisů 2:4...Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových...
Ezechiel 22:11...s manželkou svého bližního, tchán przní vlastní snachu a bratr znásilňuje sestru, dceru vlastního otce....
Ozeáš 4:13...je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty...
Ozeáš 4:14...trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a...
Micheáš 7:6...pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matcesnacha své tchyni vzdoruje - člověk nepřátele ve vlastní...
Matouš 10:35...člověka proti jeho otci, dceru proti matcesnachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní...
Lukáš 12:53...proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." Potom se obrátil k zástupům:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |